Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 07/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Hạn chế của tuyến y tế cơ sở qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. 

- Mr. Vịt và hành trình từ cậu bé nghèo đến Youtuber triệu subscribes.

- Hình ảnh ấn tượng: Lễ hội ánh sáng Oslo, Nauy.