Rubik Cuộc sống ngày 08/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đại dịch.

- Gặp gỡ chủ kênh Tiktok triệu view về đồng quê.

- Hoa dã quỳ nở vàng ở Đà Lạt.