Rubik Cuộc sống ngày 12/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- TP. HCM chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học.

- Gặp gỡ cô gái người Dao đam mê bảo vệ môi trường.

- Bánh bao là món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam.