Rubik Cuộc sống ngày 10/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- TP.HCM lập bệnh viện điều trị Covid-19 tuyến quận, huyện.

- Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ, những điều bạn muốn biết.

- Mùa vàng nơi rẻo cao mù cang chải.