Rubik Cuộc sống ngày 18/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Y tế TP.HCM liên tục chi viện các tỉnh miền Tây chống dịch Covid-19.

- Gặp gỡ cô gái vàng của làng trẻ SOS nhận học bổng sư tử 1 tỷ đồng.

- Bé 11 tháng tuổi trượt tuyết.