Rubik Cuộc sống ngày 14/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Nghệ sĩ bức xúc khi bị "đánh gậy" bản quyền trên chính tác phẩm của mình.

- Gặp gỡ đạo diện phim "Rừng thế mạng" phim đầu tiên về đề tài sinh tồn.

- Mùa cỏ hồng Đà Lạt.