Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 15/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Tiếp sức cho người lao động quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh.

- Gặp gỡ "trai hư" của bộ phim "Mặt nạ hạnh phúc".

- Hình ảnh ấn tượng: Khung tranh đắt nhất thế giới.