Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 17/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Doanh nghiệp chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm.

- Gặp gỡ chủ nhân của mô hình Sài Gòn thu nhỏ.

- Hình ảnh ấn tượng: Trải nghiệm hái nho tại vườn ở Hà Nội.