Rubik Cuộc sống ngày 16/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- TP.HCM, doanh nghiệp được tự xử lý khi có dịch.

- Học cùng Chiến binh nhí - Lời cảm ơn từ trái tim.

- Ngắm hoa tam giác mạch "đẹp như tranh".