Phóng sự ảnh - Số 2702: Nguyễn Hữu Thông với sắc màu vùng cao.