Phóng sự ảnh - Số 2696: Mù Cang Chải mùa lúa chín.