Phóng sự ảnh - Số 2694: Nhiếp ảnh gia với tấm lòng thiện nguyện.