Phóng sự ảnh - Số 2692: "Khám bệnh, cấp thuốc cho học sinh trên địa bàn xã Pa Ủ".