Phóng sự ảnh - Số 2691: "Học viện Quân y khai giảng năm học mới".