Phóng sự ảnh - Số 2695: Xòe Thái được Unesco ghi danh.