Phóng sự ảnh - Số 2698: Vẻ đẹp Việt Nam qua ống kính Bùi Thái Hải.