Chương trình "Nâng bước em tới trường" được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện từ năm 2016. Không chỉ nhận đỡ đầu, hỗ trợ một số trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn nơi hải đảo, biên cương Tổ quốc, chương trình còn đồng hành, sẻ chia khó khăn với trẻ em khu vực biên giới của nước bạn Lào và Campuchia. Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông là một trong những lực lượng biên phòng chú trọng thực hiện ươm "những mầm non hữu nghị" một cách hiệu quả thời gian qua.