Với các thanh niên, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để họ rèn luyện và trưởng thành. Hiện nay, công tác hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đến gia đình có con em nhập ngũ đang được các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chu đáo, giúp thanh niên trúng tuyển yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc