Quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, vừa vui xuân mới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong toàn quân vẫn tăng cường luyện tập thành thục các phương án, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu.