Là một sân chơi lành mạnh giúp bộ đội có dịp giao lưu, thể hiện tài năng và gắn kết tình cảm, Những yếu tố đó đã làm cho “Hội chợ Xuân” dịp Tết ở Sư đoàn 330, Quân khu 9 trở nên đặc sắc, riêng biệt phong vị miền Tây Nam Bộ. Năm nay, “Hội chợ Xuân” được tổ chức vui tươi, sôi nổi hơn, bởi có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị với cán bộ, chiến sĩ, nhất là những chiến sĩ trẻ lần đầuđón Tết trong quân đội.