Bằng tâm huyết, bản lĩnh, trí tuệ và những chiến công đặc biệt xuất sắc trên chặng đường gần 80 năm xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam được nhân dân tin yêu trao cho danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".