Sáng 24/01, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra hoạt động canh trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.