Tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị, Lữ đoàn 683, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.