Với đặc thù đóng quân ở các khu vực biên giới, cũng là những địa bàn xa xôi, hiểm trở, Tết của bộ đội Biên phòng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng có một điều không bao giờ thiếu, đó là tình cảm đồng chí, đồng đội ấm áp, sẻ chia.