Quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã tăng cường luyện tập và duy trì nghiêm ngặt các phương án, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tuyệt đối an toàn để nhân dân vui Tết, đón xuân trọn vẹn.