Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của Xuân Quý Mão 2023, không khí ra quân sản xuất tại hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp Công nghiệp quốc phòng đã diễn ra sôi nổi. Tất cả người lao động đều khởi động năm mới với nỗ lực, quyết tâm cao, với mong muốn, làm ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất, đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của từng đơn vị, doanh nghiệp.