"Trung thành vô hạn, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng", đó là 16 chữ vàng trong trang sử truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7. Phát huy phẩm chất anh hùng của những người con miền Đông gian lao mà anh dũng, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã và đang được các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện. Không mang tính thời điểm, không phát động theo phong trào, học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Cũng từ đây, nhiều sáng kiến hay, cách làm sáng tạo trong việc làm theo Bác đã được các đơn vị thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.