Thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các chi bộ ở cơ sở ở Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mô hình sinh hoạt tốt đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên.