Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn bộ đội thông tin liên lạc "Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, ra sức học tập thêm nghiệp vụ kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ". Thấm nhuần những lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không Không quân đã và đang đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực, kế tục và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ.