Nhiều năm qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế - quốc phòng 92, Quân khu 4 đã phối hợp với cấp Ủy, chính quyền địa phương huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đây cũng là điểm nhấn của đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân về lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp.