Sau khi rời quân ngũ, những cựu quân nhân tiếp tục gắn bó cuộc đời của mình với sự nghiệp sản xuất than. Bằng phẩm chất của người lính cùng truyền thống kỷ luật đồng tâm của những người thợ mỏ, Hội cựu chiến binh công ty than Mạo Khê đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong giai đoạn mới đồng thời phát huy vai trò, tiềm năng sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào mục tiêu phát triển bền vững của công ty.