Sáng ngày 19/6/2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có phát biểu tại hội trường Diên Hồng, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Biên phòng Việt Nam.