Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị lên phương án ứng phó các sự cố có thể xảy ra sau trận động đất ở Lai Châu.