Chiều ngày 16/6/2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình.