Sáng ngày 17/06/2020, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên thường vụ quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng tiếp tục triển khai nhiệm vu 6 tháng cuối năm 2020.