Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng tham mưu trưởng.