Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của các địa phương. Muốn tuyển chọn đạt chỉ tiêu, chất lượng thì công tác nắm, quản lý chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ rất quan trọng. Ghi nhận về công tác này tại thành phố Hải Phòng.