Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc đẩy mạnh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, những năm qua, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Đại học Trần Đại Nghĩa đã triển khai nghiêm túc bằng các giải pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu quả. Điều đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.