Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần 32 đã kề vai sát cánh cùng nhau khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công ty đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Tổng cục Hậu cần trao tặng giải thưởng cao quý.