Là đơn vị đảm bảo thông tin cấp chiến lược Đảng bộ Lữ đoàn 134 được Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc lựa chọn tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm và triển khải tổ chức đại hội trong toàn Binh chủng, chình vì vậy từ đầu năm đến nay các cơ quan phân đội của Lữ đoàn 134 đã và đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025.