Cùng với một tập trung các khâu đột phá được xác định là then chốt, tạo đòn bẩy trong thực hiện nhiệm vụ tại Quân đoàn 3. Để các khâu đột phá đạt được kết quả tích cực, Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị lựa chọn hướng đột phá vào những việc mới, việc khó, khâu yếu của đơn vị. Quá trình thực hiện có sự đổi mới và sáng tạo. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, Quân đoàn 3 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng quân đoàn thêm vững mạnh.