Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Tổng cục Cung cấp có tránh nhiệm xây dựng quân đội, các ngành và cán bộ nên ký kết với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ". Đặc biệt từ năm 1995, phong trào thi đua Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy đã được triển khai, tổ chức thực hiện. Từ đó đến nay ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định sức sống mãnh liệt của phong trào. Tại Sư đoàn 5, Quân khu 7, sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ, sự quan tập chỉ đạo của các cấp Ủy, chỉ huy các đơn vị chính là đòn bẩy để thúc đẩy phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác hậu cần.