Xung đột vũ trang tại Bắc Ireland là tên của một cuộc xung đột sắc tộc - dân tộc ở Bắc Ailen trong những năm cuối thế kỷ 20. Mặc dù cuộc xung đột diễn ra chủ yếu tại Bắc Ireland, song bạo lực vẫn lan tràn vào các vùng Cộng hòa Ireland, Vương quốc Anh và châu Âu lục địa.