Chương trình Hồ sơ mật tuần này sẽ tiếp tục câu chuyện về Van Meegeren - Kẻ giả mạo đánh lừa Đức Quốc Xã (Phần 3).