Trong chương trình Hồ sơ mật phần 2 của seri "Anna - Người phụ nữ đã đấu tranh chống lại Isis", mời quý vị và các bạn tiếp tục gặp gỡ những người phụ nữ can trường, những người mà trước chiến tranh chỉ yên phận làm nội trợ trong gia đình. Lý do gì đã khiến họ trở thành nỗi khiếp sợ của những tay khủng bố bạo tàn nhất thế giới.