Phong trào phản chiến trong chiến tranh Việt Nam là các phong trào phản đối sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Phong trào diễn ra tại Việt Nam, Mỹ, Liên Xô và nhiều nước trên thế giới, bắt đầu từ năm 1964. Đặc biệt tại Mỹ thì nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra và đã bị đàn áp bằng bạo lực. Tới năm 1970, khi quyết định bất ngờ leo thang chiến tranh của Tổng thống Nixon trong cuộc chiến tại Việt Nam vốn không được người Mỹ ủng hộ đã gây ra những sự kiện dẫn tới làn sóng phản chiến lớn nhất của sinh viên trong lịch sử với sự tham gia của gần 4.000.000 người trên toàn nước Mỹ.