Thập niên 60 của thế kỷ trước, thời điểm nước Mỹ bắt đầu sa lầy trong cuộc chiến Việt Nam, có một phong trào chính trị rất mạnh mẽ của những người da đen đã nổi lên tại Mỹ với tên gọi The Black Panther (Đảng Báo đen). Công cuộc đấu tranh này có nhiều dạng khác nhau, từ việc biểu tình ngồi ôn hòa cho đến đấu tranh có vũ trang, từ biểu tình cho đến đột kích cảnh sát, từ việc sinh viên độc chiếm các tòa nhà, từ những chương trình cung cấp bữa sáng và kiến thức, cho đến vận động chính trị..., tất cả quần chúng da đen lúc đó đều sẵn sàng hành động. Những người tổ chức công đoàn, sinh viên đại học, cựu chiến binh, những con chiên Đạo Baptits, cộng đồng Hồi giáo da đen và đến tất cả các băng đảng đường phố đều chung sức đấu tranh. Những yêu cầu đậm chất giai cấp đã được đưa ra, bao gồm "Ai ai cũng có việc làm !""Vì việc làm cho mọi người !". Chương trình Hồ sơ mật giúp quý khán giả và các đồng chí tìm hiểu sự thật đằng sau phong trào chính trị này.