Những trại giam do Đức quốc xã lập ra phàn lớn là từ năm 1939 - 1942 nhằm mục đích giam các nhóm lớn tù nhân mà không đưa ra xét xử trước tòa án. Trong quan điểm lịch sử hiện đại, cụm từ "Trại tập trung" đề cập tới một nơi đối xử tàn tệ. Một trong những trại giam lớn nhất của Đức quốc xã lại được đặt chính tại Paris, thủ đô nước Pháp với tên gọi trại Drancy. Sự thật về trại tập trung Drancy và câu chuyện cuộc đào thoát ly kỳ của những người Do Thái năm 1943 tại đây sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị trong chương trình "Hồ sơ mật".