Phần 2 hồ sơ về những bí ẩn của giáo phái Davidian sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị trong chương trình "Hồ sơ mật" phát sóng ngày 26/8/2020 trên Kênh Truyền hình QPVN.