Virus cúm Tây Ban Nha lây nhiễm cho 1/3 dân số thế giới, giết chết hàng chục triệu người, khiến không ít người từng tin rằng loài người đang đứng trước diệt vong. Đáng chú ý, dịch cúm năm 1918 chủ yếu lấy đi sinh mạng những người trưởng thành, trẻ tuổi thay vì nhóm dễ tổn thương là trẻ em và người già. Trong một thế kỷ qua, các sử gia và các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu về trận đại dịch và đưa ra nhiều giả thiết về nguồn gốc, sự lây lan và hệ quả của nó. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều ngộ nhận trong công chúng về sự kiện này. Trong một tương lai nhìn thấy trước, dịch cúm sẽ tiếp tục là "bạn đồng hành" của con người. Chỉ hi vọng là chúng ta đã thuộc những bài học trước đó để tránh một thảm họa mang tính toàn cầu.